Tidigare projekt

Steg 1

 1. Skapa
 2. Bygg
 3. Såga

Steg 2

 1. Yes.
 2. No
 3. Yes
 4. No

Steg 3

 1. Test
 2. Test
 3. test
 4. test