Tjänster

Jag utför alla uppdrag inom ventilation för privatpersoner, föreningar och företag. Vill du ha hjälp med kyla- respektive värmepumpar så löser jag detta med samarbetspartners.

 

Uppdrag som du kan få hjälp med

  • Ventilationsinstallation
  • Ombyggnad och renovering av befintliga ventilationssystem
  • Injustering av ventilationssystem
  • Radon mätningar
  • Demontering av gamla system
  • Service av tex. fläktar och befintliga system
  • Rengöring av befintliga system